Italia, P. (2018). Gli Sposi promessi – Storia milanese epilogata nel 1824. Annali Manzoniani, (1), 123-154. doi:10.30451/am.v0i1.17